7 korzyści, jakie faktoring kupiecki może przynieść Tobie i Twojej firmie!

Faktoring kupiecki zwany także faktoringiem dłużnym lub odwróconym to atrakcyjna forma finansowania zakupów oraz bieżącej działalności firmy, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa. Na jakie dokładnie korzyści możesz liczyć decydując się na to rozwiązanie? Oto one!

7 korzyści, jakie faktoring kupiecki może przynieść Tobie i Twojej firmie!

Dlaczego warto wybrać faktoring dłużny? Poznaj jego 7 najważniejszych korzyści

  • Przede wszystkim otrzymujesz możliwość wydłużenia terminu swoich płatności za zakup towarów i usług. W zależności od Twoich potrzeb, faktor wydłuża Ci czas na spłatę zobowiązań.
  • Nie musisz angażować własnych środków od razu – przeznacz je na dowolny cel, a swoje zobowiązania zakupowe reguluj w wygodnym terminie. Nie musisz też zaciągać kredytów lub pożyczek, by zapewnić płynność finansową swojej firmie. Faktoring odwrócony staje się alternatywnym źródłem finansowania jej działalności.
  • Jednocześnie, Twoje zobowiązania są zawsze regulowane na czas. Terminowość spłaty to mocny argument w negocjacjach handlowych – klienci dotrzymujący umówionych terminów, mogą częściej liczyć na atrakcyjniejsze oferty, korzystniejsze rabaty czy promocje od swoich dostawców.
  • Uzyskane rabaty oraz większe możliwości zakupowe (zatowarowanie się przed sezonem, skorzystanie z rabatów) niosą ze sobą możliwość zwiększenia obrotów
  • Twoi Dostawcy nie są angażowani w transakcję, a Ty budujesz wizerunek rzetelnego partnera w biznesie, szybko, sprawnie i na czas regulując swoje zobowiązania
  • Przedstawienie faktoringu zakupowego jako źródła finansowania może także podnieść atrakcyjność kupującego w oczach dostawcy, który nie musi sprawdzać jego kondycji finansowej i ocenę jego wypłacalności. W przypadku faktoringu dłużnego całe ryzyko przechodzi na Kupującego i Faktora. Może to okazać się cenną kartą przetargową w czasie negocjowania nowych umów handlowych.
  • Zyskujesz elastyczność. Wybierając faktoring kupiecki Twój Plan, masz większą elastyczność jeśli chodzi o dodatkowy okres spłaty Twoich należności. Sam decydujesz, ile dodatkowego czasu potrzebujesz (nawet 60 dni*), licząc od terminu płatności określonego na fakturze.
  • Wykorzystanie faktoringu dłużnego (zobowiązaniowego)  poprawia wskaźnik efektywności: rotację zobowiązań handlowych, poprawia cykl operacyjny i konwersję gotówki, wpływa korzystnie na kapitał pracujący zaangażowany w finansowanie działalności operacyjnej

Faktoring kupiecki to zatem bardzo wygodne i dopasowane do specyficznych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw źródło finansowania działalności firmy. Bez twardych zabezpieczeń, bez konieczności wiązania się umowami okołokredytowymi, bez historii obrotów, bez stresu i straconych okazji na korzystne zakupy. To sprawne zarządzanie procesami zakupowymi firmy, z którego warto skorzystać.

Jak działa faktoring kupiecki Twój Plan?

Otrzymałeś fakturę na zakup towarów lub usług? Możesz zapłacić za nią od razu, bez angażowania środków własnych. Z faktoringiem kupieckim "Twój Plan", przekazujesz fakturę do nas, my regulujemy należność względem Twojego dostawcy, a Ty sam decydujesz ile dodatkowych okresów spłaty potrzebujesz (masz do dyspozycji maksymalnie 6 okresów po 10 dni). Prowizja od wartości faktury naliczana jest za każdy dzień od momentu sfinansowania faktury do daty płatności na fakturze oraz za każdy dodatkowy okres 10 dni, który wybierzesz. 

*dodatkowy okres spłaty w produkcie Twój Plan uzależniony jest od terminu płatności określonego na fakturze

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij poniższy formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Aby wysłać formularz, zapoznaj się w całości z poniższymi informacjami (przewiń tekst do końca)
Tutaj przewiń

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „IM” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych m.in. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Idea Money podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: [kontakt@ideamoney.pl], numer telefonu: [801 700 802. ]Z inspektorem ochrony danych w Idea Money można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@ideamoney.pl] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) udostępniania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych innym podmiotom.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Idea Money. Dane przetwarzane są wówczas w celu: 1) archiwalnym – tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 2) badania Pani/Pana satysfakcji; 3) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – prawnie uzasadniony interes Money polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Idea Money: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Idea Money realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw może być wniesiony za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji, tj. elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter) lub papierowo. W przypadku wniesienia sprzeciwu Idea Money zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Idea Money ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres co najmniej 3 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Idea Money, tj. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, marketingowe a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Idea Money), oraz podmioty powiązane z Idea Money.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Idea Money, jako administratora danych: dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ponadto Idea Money informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.