Cesja jawna czy cesja cicha – jak wybrać faktora?

Idea Money jest praktycznie jedynym faktorem na rynku polskim, oferującym faktoring z cesją cichą. Czy różni się on od faktoringu z cesja jawną i który proces będzie najlepszy dla Twojej firmy? Przeczytaj, co możesz zyskać w każdej z opcji.

Cesja jawna czy cesja cicha – jak wybrać faktora?

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja (inaczej przelew) wierzytelności jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (cedentem), a osobą trzecią (cesjonariuszem), na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność oraz wszelkie związane z nią prawa, na osobę trzecią.

Przedmiotem cesji mogą być zasadniczo wszystkie wierzytelności, a w przypadku faktoringu są to wierzytelności wynikające z przekazanej firmie faktoringowej faktury.

Umowa cesji zasadniczo nie wymaga ani udziału podmiotu zobowiązanego do spłaty – w przypadku faktoringu kontrahenta klienta firmy faktoringowej, ani jego zgody. Wyjątek stanowią sytuacje, w których w umowie / na zleceniu widnieje zapis o zakazie przeniesienia cesji. 

Jeśli w umowie handlowej pomiędzy stronami nie ma zapisów zakazujących przelewu wierzytelności, firma faktoringowa może zaoferować swoim klientom faktoring z cesją jawną lub z cesją cichą.

Faktoring z cesją cichą

Faktoring z cesją cichą sprzyja przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie chcą angażować swoich partnerów w procesy związane z faktoringiem. Rozwiązanie cesji cichej pozwoliło również wpłynąć na świadomość usług faktoringowych wśród przedsiębiorców i rozwiać mylną opinię o faktoringu, jako o usłudze windykacyjnej lub stosowanej wyłącznie w przypadkach utraty płynności finansowej przedsiębiorców.

Z drugiej strony, faktoring z cesją cichą pozbawiony jest czynnika informacyjnego o przeniesieniu cesji, który może wpłynąć na dodatkową motywację do uregulowania zobowiązania przez osobę do tego zobowiązana. Dzieje się tak dlatego, że przeniesienie wierzytelności nie wymaga akceptacji osoby zobligowanej do zapłaty i tym samym nie musi ona w ogóle wiedzieć o przelewie jej wierzytelności.

Jeżeli zaś dłużnik nie został powiadomiony o umowie cesji, a spełnił świadczenie na rzecz dotychczasowego wierzyciela – w tym wypadku opłacił fakturę na rachunek bankowy swojego dostawcy, a nie faktora (pomimo umieszczenia go na dokumencie), zwalnia go to całkowicie z długu. Co za tym idzie, dłużnik nie jest nic winien faktorowi, który musi dochodzić swoich należności od Klienta. Jeśli tak się stanie i mimo zmiany rachunku widocznego na fakturze, klient zapłaci „na stare konto”, wystarczy, że korzystający z faktoringu przedsiębiorca przeleje należność firmie faktoringowej. To równiez na faktorancie ciąży obowiązek zwrotu należności do faktora, jeśli jego klient nie zapłaci za swoje faktury,

Pobocznym celem faktoringu jest również zabezpieczenie przed potencjalną niewypłacalnością dłużnika – w tym celu faktor ma możliwość zmonitorowania uwarunkowań potencjalnego kontrahenta czego efektem jest pewność co do współpracy z rzetelnymi partnerami.

Faktoring z cesją jawną

W ramach faktoringu z cesją jawną kontrahenci są informowani o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Poinformowania kontrahenta o cesji w ramach faktoringu, może dokonać firma faktoringowa lub sam przedsiębiorca, szczegółowo informując swojego partnera o tym, z czym wiąże się taka cesja i uspokajając go, zachowując jednocześnie dobre relacje biznesowe.

Cesja jawna, nie tylko zabezpiecza faktora przed ewentualnymi problemami z odzyskaniem należności, ale przede wszystkim znacznie poprawia dyscyplinę spłaty ze strony dłużników. Świadomość, że po drugiej stronie stoi duży gracz z zapleczem windykacyjnym, a nie dobrze znany partner biznesowy, który będzie wstrzymywał się maksymalnie długo z poproszeniem o uregulowanie należności, działa na wielu kontrahentów niezwykle mobilizująco i może być pomocne dla przedsiębiorcy, który własnymi siłami mógłby mieć problem z odzyskaniem pieniędzy.

O ile, co do zasady, strona zbywająca wierzytelności odpowiada za to, iż zbywana wierzytelność rzeczywiście istnieje, to nie odpowiada ona za wypłacalność swojego partnera. Nie ma jednak przeszkód, aby zbywca przyjął na siebie taką odpowiedzialność, musi być to jednak wyraźnie zastrzeżone w umowie cesji.

Cesja cicha i jawna w umowach faktoringowych

Idea Money jest praktycznie jedyną firmą będącą członkiem Polskiego Związku Faktorów, oferującą faktoring z cesją cichą na rynku polskim. Wynika to z tego, iż jesteśmy bardzo dużym graczem, ze stabilną pozycją lidera i ogromnym doświadczeniem, które zdobyliśmy obsługując faktury największej ilości klientów z sektora MŚP. Jeśli zatem w Twojej umowie handlowej nie ma zakazu cesji, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty faktoringu z cesją cichą. Ty będziesz mieć pieniądze z faktur jeszcze tego samego dnia, w którym przekażesz nam dokument, a Twój Klient nie dowie się, że korzystasz z faktoringu.

Mniejsi faktorzy, którzy muszą szerzej zabezpieczyć swoje interesy, niezależnie od wielkości zaoferowanego limitu faktoringowego i wartości faktury, zawiadamiają Twoich kontrahentów o tym, że doszło do przelewu wierzytelności i że od tej pory, to oni są jej właścicielem. My sprawdzamy jedynie Twoich kontrahentów, co pomaga Ci ograniczyć współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, bez zawiadamiania ich o tym, że korzystasz z usługi faktoringu.

Cesja jawna jest także standardem w przypadku usług faktoringu świadczonych dla dużych firm korporacyjnych i wysokich limitów faktoringowych, kiedy to cesjonariusz potrzebuje maksymalnego zabezpieczenia swoich interesów.

Jak widać cesja jawna podobnie więc jak cesja cicha ma swoje zalety, zarówno dla przedsiębiorcy, jak i faktora. W wielu aspektach, nie różni się jednak od klasycznego faktoringu jawnego.

Podsumowując:

Cesja cicha:

  • bez informowania klienta
  • numer rachunku na fakturze jest numerem firmy faktoringowej
  • bez potencjalnego ryzyka pogorszenia relacji biznesowych
  • dostępna standardowo w ofercie Idea Money, członka Polskiego Związku Faktorów
  • koszt usługi możesz uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności i odliczyć od podatku

Chcesz skorzystać z faktoringu z cesją cichą?

Skontaktuj się z nami i zapytaj doradcę o szczegóły!

dowiedz się więcej

Cesja jawna:

  • faktor lub Ty sam informujecie Twojego klienta o cesji wierzytelności
  • lepsza gwarancja spłaty
  • numer rachunku na fakturze jest numerem firmy faktoringowej
  • zwiększenie dyscypliny płatniczej
  • - koszt usługi możesz uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności i odliczyć od podatku

                                                                                                    

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.