Czym różni się faktoring w abonamencie od innych produktów faktoringowych?

Dlaczego spośród tak szerokiej oferty produktów warto wybrać faktoring w abonamencie? Czym różni się ten produkt od innych usług faktoringowych i jakie potrzeby przedsiębiorców zaspokaja? Przeczytaj i dowiedz się, co oprócz stałej gwarancji bezpieczeństwa daje Ci faktoring w abonamencie.

Czym różni się faktoring w abonamencie od innych produktów faktoringowych?

Tylko jedna miesięczna opłata, dowolna ilość faktur

Faktoring w abonamencie różni się od innych oferowanych produktów faktoringowych przede wszystkim transparentnością i stałością opłat. Przedsiębiorca, który w trosce o swoją płynność finansową decyduje się wybrać ten rodzaj usługi, płaci jedną stałą, miesięczną opłatę. Opłata ta zastępuje szereg standardowych, często skomplikowanych i nie do końca jasnych dla wszystkich opłat towarzyszących produktom faktoringowym. Co więcej, abonament obejmuje dowolną ilość faktur, jakie klient chce sfinansować w ramach przyznanego mu limitu faktoringowego.

Co to oznacza w praktyce? Doradca wraz z przedsiębiorcą omawia charakterystykę danej firmy, jej potrzeby i ograniczenia. Na podstawie tej rozmowy wspólnie ustalają limit faktoringowy, czyli maksymalną kwotę, do której faktor wypłacać będzie zaliczki za przekazane faktury. Dzięki faktoringowi w abonamencie i w ramach tego limitu, przedsiębiorca finansować może dowolną ilość faktur, bez konieczności płacenia za finansowanie każdej z nich z osobna.

Wygodne źródło finansowania

Tym samym faktoring w abonamencie staje się zabezpieczeniem płynności finansowej firmy, a jednocześnie zachętą do przekazywania do faktoringu wielu faktur i finansowania rozwoju działalności bez konieczności sięgania po pożyczki czy kredyty. Miesięczną opłatę abonamentową przedsiębiorcy wpuszczają w koszty prowadzenia działalności, a dzięki podpisanej umowie i stałej gotowości faktora do wypłacenia im pieniędzy, nie czekają tygodniami aż klienci uregulują należności. Jeśli ważny jest dla nich czas, a jednocześnie mają pewność, że współpracują z rzetelnymi kontrahentami, mogą spokojnie obracać pieniędzmi z faktur już w kilka godzin od ich wystawienia. Przedsiębiorcy mają gwarancję bezpieczeństwa finansowego i nie muszą wiązać się skomplikowanymi umowami kredytowymi, które głęboko zapuszczają korzenie w strukturach spółek, narzucając im liczne wymogi i ograniczenia.

Również dla eksportu

Faktoring w abonamencie ma również wiele innych zalet. Dzięki możliwości wyboru produktu z cesją cichą lub jawną, Klient może zdecydować się na usługę, w ramach której jego klienci nie zostaną poinformowani o tym, że korzysta on z faktoringu. Jeden z naszych produktów abonamentowych obejmuje także obsługę faktur wystawianych w zagranicznych walutach, dzięki czemu jest chętnie wykorzystywany przez eksporterów z branży transportowej, produkcyjnej czy handlowej.

Aplikacja mobilna w cenie!

Faktoring w abonamencie od Idea Money obejmuje także bezpłatne korzystanie z aplikacji mobilnej IdeaFaktor24, która pozwala na przesyłanie faktur do finansowania, dodawanie nowych kontrahentów czy monitorowanie spłat przez telefon, z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Aplikacja mobilna Idea Money to rozwiązanie, które cenią sobie szczególnie przedsiębiorcy, którzy stale są w ruchu lub w podróży oraz wszyscy ci, którzy chętnie korzystają z praktycznych, intuicyjnych, nowoczesnych rozwiązań.

Wszystko to sprawia, że faktoring w abonamencie, jako produkt niezwykle wygodny, transparentny i wyjątkowy na rynku produktów faktoringowych, jest coraz chętniej wybierany przez przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi i utrzymać płynność finansową. Oferujemy im środki na bieżącą działalność, czas i poczucie bezpieczeństwa, a wszystko to szybko i przy minimalnej ilości dokumentów i formalności. Po szczegóły zapraszam na www.ideamoney.pl/faktoring-abonament oraz do kontaktu z naszymi doradcami.

Zapytaj doradcę o szczegóły

Wypróbuj faktoring w abonamencie i zapewnij swojej firmie gwarancję płynności finansowej

skontaktuj się z nami

Idea Płynności Abonament laureatem nagrody Gazety Finansowej w plebiscycie Najlepszy Produkt dla MSP 2018

Idea Płynności Abonament to produkt dla przedsiębiorców, którzy cenią bezpieczeństwo i gwarancję płynności finansowej. Dzięki faktoringowi w abonamencie mogą przy jednej, stałej, miesięcznej opłacie finansować tyle faktur, ile chcą, w ramach limitu faktoringowego. Limit ustalany jest wspólnie z Klientem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy. Idea Płynności Abonament oferuje finansowanie faktur, wystawianych zarówno w PLN, jak i w EUR. Ważną cechą tego produktu jest również jego dostępność dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już od 1 dnia działalności. Zależnie od potrzeb, w każdej chwili mogą oni skorzystać z możliwości natychmiastowego otrzymania środków z faktur z 30, 60, a nawet 90-dniowym terminem płatności i z góry wiedzą, ile za to zapłacą.

Idea Płynności Abonament laureatem nagrody Gazety Finansowej w plebiscycie Najlepszy Produkt dla MSP 2018

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij poniższy formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Aby wysłać formularz, zapoznaj się w całości z poniższymi informacjami (przewiń tekst do końca)
Tutaj przewiń

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „IM” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych m.in. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Idea Money podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: [kontakt@ideamoney.pl], numer telefonu: [801 700 802. ]Z inspektorem ochrony danych w Idea Money można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@ideamoney.pl] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) udostępniania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych innym podmiotom.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Idea Money. Dane przetwarzane są wówczas w celu: 1) archiwalnym – tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 2) badania Pani/Pana satysfakcji; 3) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – prawnie uzasadniony interes Money polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Idea Money: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Idea Money realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw może być wniesiony za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji, tj. elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter) lub papierowo. W przypadku wniesienia sprzeciwu Idea Money zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Idea Money ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres co najmniej 3 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Idea Money, tj. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, marketingowe a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Idea Money), oraz podmioty powiązane z Idea Money.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Idea Money, jako administratora danych: dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ponadto Idea Money informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.