Bezpieczeństwo i gwarancja płynności finansowej

Dzięki faktoringowi w abonamencie, w każdej chwili możesz przekazać fakturę do finansowania i błyskawicznie cieszyć się z pieniędzy na firmowym koncie!

Jak to działa?

Wybierasz faktoring w abonamencie

Wybierasz faktoring w abonamencie

Co miesiąc płacisz stałą opłatę abonamentową

Co miesiąc płacisz stałą opłatę abonamentową

Finansujesz tyle faktur, ile chcesz

Finansujesz tyle faktur, ile chcesz

Korzystasz z systemu IdeaFaktor24

Korzystasz z systemu IdeaFaktor24

Masz zagwarantowane bezpieczeństwo

Masz zagwarantowane bezpieczeństwo

Co daje Ci faktoring w abonamencie?

  • płacisz tylko jedną opłatę abonamentową– nie ma tu ani opłat za finansowanie, ani opłat administracyjnych. Płacisz abonament miesięczny i korzystasz z faktoringu kiedy chcesz w ramach swojego limitu faktoringowego
  • bezpłatnie korzystasz z aplikacji IdeaFaktor24– cieszysz się ze wszystkich jej funkcjonalności, w tym z możliwości przekazywania faktur do finansowania przez telefon, w ramach swojej opłaty abonamentowej!
  • możesz finansować faktury wystawione zarówno w PLN, jak i w EUR – jeśli współpracujesz z zagranicznymi kontrahentami, eksportujesz swoje produkty lub usługi, w ramach faktoringu w abonamencie możesz finansować również te faktury, które wystawiłeś w Euro
  • masz dodatkowe 30 dni, jeśli Twój Klient nie zapłaci faktury w terminie – jeżeli Twój kontrahent spóźni się z płatnością za fakturę, przez pierwsze 30 dni nie ponosisz dodatkowych opłat, a jak pokazują statystyki, ponad 80% kontrahentów, którzy spóźnili się z płatnością, reguluje należność w ciągu pierwszego miesiąca po terminie określonym na fakturze
  • nowi Klienci wybierający faktoring w abonamencie mogą liczyć na atrakcyjne PROMOCJE– skontaktuj się z naszym konsultantem, aby dowiedzieć się, co możemy Ci zaproponować
  • korzystając z usługi faktoringu w abonamencie finansujesz tyle faktur, ile tylko chcesz, w ramach swojego limitu faktoringowego (do 300.000 zł) – Twoje pieniądze bez zbędnej zwłoki, znajdą się na koncie firmowym po tym, jak przekażesz fakturę do finansowania (możesz to zrobić przez telefon!)

Zainteresowany? Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie!

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań, wypełnij poniższy formularz. Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj poprawne imię
Podaj poprawne nazwisko
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Musisz wyrazić zgodę
Aby wysłać formularz, zapoznaj się w całości z poniższymi informacjami (przewiń tekst do końca)
Tutaj przewiń

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „IM” (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych m.in. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług.

Powyższe zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowią podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). Zgody te mogą być wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na ich podstawie przed ich wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

Idea Money podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: [kontakt@ideamoney.pl], numer telefonu: [801 700 802. ]Z inspektorem ochrony danych w Idea Money można kontaktować się pod adresem e-mail: [iod@ideamoney.pl] lub pisemnie: [Inspektor Ochrony Danych, Idea Money S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.]

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. Wyrażenie zgody następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna i przesłanie formularza.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) udostępniania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych innym podmiotom.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Idea Money. Dane przetwarzane są wówczas w celu: 1) archiwalnym – tj. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 2) badania Pani/Pana satysfakcji; 3) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – prawnie uzasadniony interes Money polega na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Idea Money: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Idea Money realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw może być wniesiony za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji, tj. elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter) lub papierowo. W przypadku wniesienia sprzeciwu Idea Money zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Idea Money ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres co najmniej 3 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Idea Money, tj. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, marketingowe a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Idea Money), oraz podmioty powiązane z Idea Money.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Idea Money, jako administratora danych: dostępu do Pana/Pani danych osobowych, sprostowania Pana/Pani danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Ponadto Idea Money informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Faktoring w abonamencie może wydawać Ci się droższy niż inne produkty, ale przy dużej ilości faktur ta usługa okazuje się bardzo atrakcyjna, a Ty możesz dodawać tylu Klientów i tyle faktur ile tylko chcesz. Bez wyliczania, bez ograniczeń. Wszystko w ramach abonamentu, który płacisz jak abonament "telefoniczny" i który gwarantuje Twojej firmie bezpieczeństwo!

Image

Dla kogo?

Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie mamy!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.