Faktoring pełny - bez regresu - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Zastanawiasz się nad rwyborem faktoringu pełnego? Zobacz, czym charakteryzuje się ta usługa? Dlaczego jest taka wygodna? Do kogo jest skierowana i jak ją księgować? Tu znajdziesz wszystko, co chciałbyś wiedzieć.

Faktoring pełny - bez regresu - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Co to jest faktoring i jakie są jego rodzaje?

Klasyczny faktoring wierzytelnościowy, to narzędzie finansowe pozwalający w łatwy i szybki sposób finansować działalność firmy, dzięki błyskawicznemu dostępowi do należności z wystawianych przez nią faktur. To po prostu cesja wierzytelności wynikających z FV na firmę faktoringową – czyli faktora. Dzięki niej przedsiębiorca nie musi już czekać na swoje pieniądze 30 czy 60 dni. Ma do nich dostęp w tym samym dniu, w którym przekazuje fakturę do finansowania do swojego faktora i sam decyduje, na co przeznaczy swoje pieniądze.

Faktoring wierzytelnościowy a faktoring dłużny

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, tak działa klasyczny model faktoringu wierzytelnościowego. Przedsiębiorcy mogą jednak także korzystać z faktoringu dłużnego, zwanego także faktoringiem odwróconym, kupieckim lub dłużnym, by finansować nie swoją sprzedaż, a zakupy. W tym celu, przekazują faktorowi fakturę od swego dostawcy, by ten opłacił należność. Dzięki temu firma może dokonać zakupu towarów nawet w momencie chwilowego braku środków, a należność zwrócić w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie (na przykład już po sprzedaży zakupionych wcześniej produktów).

Faktoring wierzytelnościowy – pełny i niepełny

Faktoring wierzytelnościowy - najbardziej popularna forma usługi, nazywana po prostu faktoringiem, również występuje pod różnymi postaciami wśród których wyróżnić możemy przede wszystkim faktoring pełny i niepełny.

Czym różnią się one od siebie? W faktoringu niepełnym (z regresem), to faktorant – czyli przedsiębiorca i klient firmy faktoringowej, bierze na siebie konieczność zwrotu wypłaconych mu wcześniej pieniędzy, w przypadku gdy jego klient nie ureguluje należności z faktury. Po upłynięciu dodatkowego okresu finansowania przyznanego mu przez faktora, wchodzi on w regres i musi zwrócić zaliczkę.

W faktoringu pełnym (bez regresu), to faktor bierze na siebie w 100% ryzyko niewypłacalności kontrahentów i to właśnie tej formie usługi chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej w poniższym artykule.

Co to jest faktoring pełny (bez regresu)?

Tak jak już wspomnieliśmy, zasadniczym elementem odróżniającym faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem) jest przejęcie ryzyka niewypłacalności i windykacja należności przez faktora.

Odbywa się to najczęściej ze wsparciem ubezpieczyciela (faktoring z polisą), z którym faktor zawiera umowę ubezpieczenia należności. W tej formie faktoringu, w przeciwieństwie do faktoringu niepełnego, faktorant zwolniony jest z konieczności zwrócenia należności faktorowi, gdy jego klient nie ureguluje należności w terminie.  Co to oznacza w praktyce? Jeżeli Twój kontrahent nie zapłacił za fakturę w terminie płatności, faktor nie zażąda od Twojej firmy zwrotu wypłaconej kwoty zaliczki, ale we własnym zakresie odzyskuje dług we współpracy z ubezpieczycielem należności. Dzięki temu już w momencie wypłacenia Ci pieniędzy przez firmę faktoringową, możesz zapomnieć o należnościach wynikających z faktury. Ty masz pieniądze na koncie, a Twój faktor zajmuje się ich odzyskiwaniem od dłużnika.

Czym charakteryzuje się faktoring pełny (bez regresu) i do kogo jest skierowany?

  • faktor w 100% bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klientów
  • faktoring w tej formie wymaga cesji jawnej
  • produkt jest droższy niż faktoring niepełny
  • korzystają z niego najczęściej średnie i duże firmy korporacyjne

Jak księgować faktoring pełny, czyli bez regresu?

W przypadku faktoringu bez regresu dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora, który przejmuje w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Jak ująć to w księgach rachunkowych?

Przede wszystkim w dacie przejęcia wierzytelności wierzytelność taką należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych faktoranta. Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób, jak sprzedaż wierzytelności. W związku z tym kwotę należną od faktora zalicza się do przychodów finansowych. Za świadczone usługi faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Faktor przekazuje na rachunek bankowy faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi.

Więcej informacji o księgowaniu faktoringu pełnego oraz przykłady znajdziesz w naszym artykule Jak księgować faktoring pełny TU.

Wybierz faktoring pełny (bez regresu), jeśli:

  • Twoja firma dynamicznie się rozwija, masz dużo nowych kontrahentów, podpisujesz kontrakt o dużej wartości i potrzebujesz gwarancji płynności finansowej bez podejmowania ryzyka
  • chcesz zapewnić swojej firmie pełne bezpieczeństwo, a ryzyko windykacji ewentualnych wierzytelności wolisz przerzucić na inny podmiot
  • 30, 60 lub 120 dniowy termin płatności za Twoją fakturę to dla Ciebie za długo, a jednocześnie kontrahent wymaga takiego rodzaju rozliczenia
  • nie znasz sytuacji finansowej swoich odbiorców (faktor pomoże Ci ją zweryfikować), nie masz wiedzy na temat dyscypliny płatniczej swoich partnerów i ich kontrahentów, rozpoczynasz nową współpracę
  • sytuacja gospodarcza lub prawna podmiotów, z którymi współpracujesz ulega zmianie, zmienia się otoczenie gospodarcze w Twojej branży, a Ty potrzebujesz zabezpieczenia i silnego partnera w biznesie
  • chcesz poprawić strukturę bilansu firmy – wyczyścić bilans z należności i poprawić wskaźniki finansowe firmy.

 

Chcesz poznać szczegóły i koszty związane z faktoringiem pełnym?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

sprawdź

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.