FAQ

Zgoda na cesję jest wymagana tylko wtedy, gdy umowa między Klientem a jego Kontrahentem przewiduje, że jest ona niezbędna. Należy wówczas zwrócić się do Kontrahenta z prośbą o zgodę na przelew wierzytelności wskazując konkretnego Faktora (Idea Money). W pozostałych przypadkach wystarczające jest powiadomienie Kontrahenta o zawarciu umowy faktoringowej i cesji wierzytelności.  
Zależy to od rodzaju faktoringu. Jeżeli Klient korzysta z faktoringu bez regresu (pełny, ubezpieczony), konsekwencje braku zapłaty od Kontrahenta spadają na faktora. Jeśli jest to faktoring z regresem (niepełny) – wówczas po upływie określonego w umowie czasu, wypłacone finansowanie z tytułu takiej wierzytelności, na wezwanie Faktora, podlega zwrotowi. W takim wypadku Idea Money oferuje wsparcie w odzyskaniu należności od Kontrahenta.  
Idea Money wspólnie z Klientem ustala, jakie kroki ma podjąć w celu jak najszybszego odzyskania należności.  
Twoje wierzytelności znajdują się w najlepszych rękach, a szansa na ich odzyskanie jest zdecydowanie wyższa. Masz pewność wygodnej i elastycznej formy współpracy. To my odpowiadamy na Twoje potrzeby i dostosowujemy sposób podejmowanych działań do branży w jakiej pracujesz. Jednocześnie ogólnopolski zasięg działania oraz zdecydowane tempo w realizacji zleceń daje pewność dotarcia do Twoich kontrahentów, a tym samym poprawia dyscyplinę płatności i płynność finansową Twojej firmy.
Nie jest to konieczne. Klient decyduje ilu i jakich Kontrahentów chce objąć umową faktoringu.
Nie. Faktoring to finansowanie wierzytelności, których termin jeszcze nie minął. To nie jest sposób na zbycie przeterminowanych należności, lecz na szybszą zamianę należności na gotówkę mimo oferowania Kontrahentom kredytu kupieckiego. Sposobem na upłynnienie przeterminowanych należności są usługi windykacyjne.
Tak. Klient może być finansowany mając tylko jednego Kontrahenta.
Koszt usługi w Idea Money S.A. to prowizja za przyznany limit faktoringowy (limit finansowania) i prowizja faktoringowa. W przypadku opóźnień ze strony Kontrahenta, naliczana jest prowizja za opóźnienie.
Jest to innowacyjne rozwiązanie dostarczane przez Idea Money, które ma na celu poprawić płynność finansową Twojej firmy. Procesem windykacji na zlecenie zajmuje się grono doświadczonych pracowników. Są to eksperci, którzy czuwają nad Twoimi wierzytelnościami poprzez rozbudowany proces monitoringu oraz windykacji w przypadku wystąpienia niezdyscyplinowanego kontrahenta. Windykacja na zlecenie to wygodny i prosty sposób na odzyskanie wierzytelności. Z procesu może skorzystać każdy, poprzez zgłoszenie do naszych ekspertów Twoich wierzytelności.
Koszty jakie są naliczane za prowadzenie czynności monitoringowo-windykacyjnych są uzależnione od odzyskanej kwoty wierzytelności, czyli w rzeczywistości koszty są generowane tylko i wyłącznie w przypadku odzyskania zgłoszonej wierzytelności. Przedsiębiorco wcale nie musisz ponieść kosztów wynikających ze świadczonej przez Idea Money usługi, wszystkie koszty poniesie Twój dłużnik.
Od momentu złożenia wniosku wraz z załącznikami Idea Money potrzebuje co najmniej 3 dni roboczych na ocenę faktorowalności. Po tym czasie Faktor jest gotowy do zawarcia umowy faktoringowej.
Faktor przekazuje pieniądze w ciągu maksymalnie dwóch dni od przelewu wierzytelności (otrzymania faktury oraz otrzymania kompletnej dokumentacji).
Są to podstawowe dokumenty rejestrowe firmy, informacje o wynikach finansowych za rok poprzedni oraz bieżący, a także informacje o portfelu wierzytelności, które w przyszłości będą finansowane w ramach faktoringu.
Stosując faktoring możesz zaproponować swoim Kontrahentom wydłużony okres płatności i wyższe limity kredytu kupieckiego bez obawy o utratę własnej płynności finansowej. Faktoring to sposób na utrzymanie dobrych relacji z Kontrahentami.

Kontakt | Porozmawiaj z nami

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam informacje o sobie lub zamów rozmowę telefoniczną