Informacje dla akcjonariuszy

Dane Rejestrowe

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208), przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000292108, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posługująca się numerem NIP 7010090534, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 141138798, o kapitale zakładowym 10.783.162,00 zł (opłaconym w całości).

Ogłoszenia

Zarząd Idea Money S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 r., działając na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, dokonał unieważnienia odcinków zbiorowych wszystkich akcji imiennych serii A1, A2, B, C1 oraz D i jednocześnie wydał w ich miejsce nowe odcinki akcji imiennych tych samych serii.

Niniejszy serwis korzysta z plików cookie. Poznaj szczegóły Polityki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w konfiguracji Twojej przeglądarki.