Informacje dla akcjonariuszy

Dane Rejestrowe

Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-208), przy ul. Przyokopowej 33, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000292108, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posługująca się numerem NIP 7010090534, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 141138798, o kapitale zakładowym 10.783.162,00 zł (opłaconym w całości).

Ogłoszenia

Obecnie nie ma żadnych ogłoszeń.

Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.