Jak księgować faktoring pełny? Sprawdź opinię eksperta Idea Money

W przypadku faktoringu właściwego - zwanego faktoringiem pełnym, dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. W jaki sposób należy ująć tę transakcję w księgach rachunkowych i jakimi zapisami przebiega ewidencja księgowa?

Jak księgować faktoring pełny? Sprawdź opinię eksperta Idea Money

Faktoring pełny

Faktoring pełny zwany również faktoringiem bez regresu, wiąże się z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. W tej formie faktoringu faktorant nie musi zwracać wypłaconej zaliczki faktorowi, gdy dłużnik nie zapłaci za fakturę w terminie. Faktor we własnym zakresie odzyska dług we współpracy z ubezpieczycielem należności.

Wystawiasz faktury? Od teraz wystawiaj je i przechowuj w Chmurze Faktur

Bez papieru. Bez ograniczeń. Bez opłat.

dowiedz się więcej

Jak księgować faktoring pełny?

W przypadku faktoringu pełnego (właściwego) dochodzi do definitywnego przeniesienia wierzytelności na faktora. Przejmuje on w pełni ryzyko niewypłacalności dłużnika. Wówczas w dacie przejęcia wierzytelności należy ją wyksięgować z ksiąg rachunkowych faktoranta (przykład 1). Umowę faktoringu można traktować w taki sam sposób jak sprzedaż wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności

W związku z tym kwotę należną od faktora zalicza się do przychodów finansowych. W księgach rachunkowych można ująć to zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

- Ma konto 75-0 "Przychody finansowe".

Równolegle wyksięgowuje się wierzytelność z konta rozrachunkowego odbiorcy zapisem:

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

Opłaty pobrane przez faktora

Za świadczone usługi faktor pobiera opłaty, które odnoszone są w ciężar kosztów finansowych. Jeśli jest on podatnikiem VAT, to na fakturach dokumentujących pobraną opłatę nalicza podatek VAT. Ewidencja księgowa takiej faktury w księgach faktoranta może przebiegać zapisem:

a)       wartość brutto

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor),

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu

- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

c) wartość netto

- Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Kwota wierzytelności pomniejszona o należności faktora

Faktor przekazuje na rachunek bankowy faktoranta kwotę wierzytelności pomniejszoną o należność z tytułu świadczonej usługi. Ewidencja księgowa wpływu tych środków na rachunek bieżący przebiega zapisem:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący"

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Faktor).

źródło: GOFIN

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.