Płynność finansowa - numer 1 w biznesie

Wykonane na czas zlecenie, usługa wykonana zgodnie z oczekiwaniami, produkty dostarczone do odbiorcy. Z pozoru wszystko układa się doskonale, ale… Tym ‘ale’ jest bardzo często długi termin płatności na fakturze, który sprawia, że choć na Twojej liście pojawił się kolejny zadowolony Klient, to pieniędzy za wykonane zlecenie nadal nie ma na firmowym koncie. Pracownicy czekają na wypłatę, pora zapłacić ZUS i podatki, zakupić kolejne materiały, by zadowolić następnego klienta, a środków brak. Konieczność terminowego regulowania własnych zobowiązań w obliczu kilku kontrahentów z terminem płatności odroczonym nawet do 60 czy 90 dni to moment, w którym Twoja firma zaczyna tracić płynność finansową. Płynność finansową, która jest na ustach wszystkich, którzy mówią językiem sukcesu. Dlaczego jej utrzymanie jest tak ważne i dlaczego jej zagwarantowanie powinno być numerem 1 w Twoim biznesie?

Płynność finansowa - numer 1 w biznesie

Płynność finansowa rozumiana jako zdolność przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, w tym wynagrodzeń dla pracowników, dokonywania zakupów i finansowania codziennej działalności firmy, to problem, z którym zmaga się ponad 25% polskich przedsiębiorstw. W dużej mierze jest on spowodowany zatorami płatniczymi i zamrożeniem pieniędzy w fakturach, na które najszybszym lekarstwem jest obecnie usługa faktoringu. Dlaczego zagwarantowanie firmie płynności jest tak ważne i jakie krótko- i długofalowe skutki może przynieść jej utrata dla przedsiębiorcy?
 
Brak płynności, a co za tym idzie brak środków na opłacenie bieżących należności – na przykład zapłacenie za wykonaną usługę, czy dostarczony towar, może skutkować utratą rabatów, koniecznością zapłaty jedynie w gotówce, odmową dalszego świadczenia usług, a nawet zerwaniem umowy z kontrahentem, czy dostawcą. To z kolei wpłynie niekorzystnie na świadczenie usług odbiorcom, cenę towarów, a nawet zaprzestanie realizacji zleceń, co jest już prostą drogą ku upadłości firmy. W przypadku terminowych płatności względem dostawców liczyć można natomiast nie tylko na większe rabaty, ale również szybsze dostawy. Rachunek zysków i strat jest prosty…
 
Brak pieniędzy na wypłaty dla pracowników w naturalny sposób wpłynie na znaczne pogorszenie relacji na linii pracodawca – pracownik, spadek motywacji zespołu, obniżenie wydajności pracowników, utratę autorytetu, a na dłuższą metę, utratę doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. W sytuacji, gdy pensje są wypłacane na czas, pracownicy mają poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a ich motywacja i wydajność rośnie. Czują wtedy, że mogą liczyć na swojego pracodawcę i chętnie odwdzięczają mu się za to, lepiej wykonując powierzone im obowiązki.
 
Utrata płynności finansowej skutkuje również problemami z otrzymaniem ewentualnego kredytu na rozwój firmy. Banki niechętnie finansują firmy, które nie mają stabilnej sytuacji finansowej, a brak dostępu do kredytów może w pewnym momencie zahamować rozwój przedsiębiorstwa, a w konsekwencji jego bieżącą działalność, prowadząc do upadłości.
 
Płynność finansowa ma również ogromne znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku marki, który jest jednym z ważnych czynników warunkujących jej sukces. Jeśli firma nie płaci na czas zobowiązań lub nie realizuje terminowo zleceń w związku z brakiem środków, zyskuje sobie reputację kontrahenta, na którym nie można polegać i któremu nie warto zlecać nowych zamówień. Taka zła sława roznosi się zazwyczaj w branży w tempie lawiny, powodując brak zleceń, a w konsekwencji upadłość. Wizerunek solidnej marki to natomiast przepustka do poszerzenia grona odbiorców za pomocą najsilniejszego, a jednocześnie najtańszego narzędzia na jakie liczyć może ogromna ilość firm – rekomendacji zadowolonych klientów.
 
Co robić, żeby nie dopuścić do utraty płynności finansowej? Należy stale monitorować bilans wpłat i kosztów, a w momencie pojawienia się pierwszych oznak utraty płynności reagować natychmiast, zanim jeszcze firma odczuje jej negatywne skutki. Jednym z najłatwiej i najszybciej dostępnych sposobów na zagwarantowanie płynności jest faktoring, który stosować można zarówno na regularnych zasadach, jak i jedynie w momentach, kiedy utrata płynności ma charakter jedynie chwilowy.

„Za niewielką, miesięczną opłatą mam poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Dzięki faktoringowi w abonamencie w każdej chwili mogę poprawić płynność finansową mojej firmy i tą świadomość cenię sobie najbardziej”

Zajrzyj na bloga Idea Money i zainspiruj się z nami!

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.