Windykacja

Odzyskaj swoje należności na koszt dłużnika
Nie pozwól, by nierzetelni kontrahenci przyczynili się do utraty Twojej płynności finansowej. Dzięki usłudze windykacji, zmobilizujesz ich do terminowych płatności oraz odzyskasz zaległe zobowiązania wynikające z wystawionych faktur.

Co zyskujesz | Windykacja sposób na dłużnika

Odzyskujesz płynność finansową

Unikasz poważnych zatorów płatniczych i problemów z regulowaniem Twoich zobowiązań wobec dostawców

Minimalizujesz opóźnienia płatności

Mobilizujesz kontrahentów - by uniknąć interwencji ze strony windykatora, będą dotrzymywali terminów płatności

Zachowujesz dobre relacje z kontrahentami

Nie musisz osobiście angażować się w proces windykacji - utrzymujesz relacje z kontrahentami na dotychczasowym poziomie. To windykator zajmuje się wyegzekwowaniem zaległych należności, dzięki czemu prowadzone działania windykacyjne nie prowadzą do pogorszenia kontaktów biznesowych

Odzyskaj zaległe należności skorzystaj z windykacji Idea Money

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą z darmową konsultacją!

Anuluj

Windykacja | Dlaczego warto?

Współpraca z nierzetelnymi kontrahentami to codzienność małych i dużych przedsiębiorstw. Niedotrzymywanie terminów płatności oraz uchylanie się od uregulowania zobowiązań może doprowadzić do utraty płynności finansowej. To pierwszy krok w stronę zatorów płatniczych, które – jeśli osiągną wysoki poziom – mogą doprowadzić do upadłości firmy.
Nie możesz sobie na to pozwolić? Podejmij współpracę z Idea Money, by odzyskać utracone należności.

Pamiętaj!

Jeśli wierzycielem i dłużnikiem jest przedsiębiorstwo? Jeśli faktura lub umowa, z których wynika zadłużenie, powstała po wejściu w życie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po 28 kwietnia 2013 roku)? Jeśli dochodzona należność jest bezsporna?

Windykacja | Jak to działa?

WINDYKACJA POLUBOWNA
Windykacja polubowna (miękka) to rozwiązanie, które ma skłonić dłużnika do uregulowania zaległego zobowiązania bez wstępowania na drogę sądową. Wybierając tę formę, nie tylko odzyskujesz dług. Celem windykacji polubownej jest również zmobilizowanie kontrahentów do terminowego regulowania kolejnych faktur w przyszłości. Działamy skutecznie – najczęściej pierwszy kontakt ze strony windykatora Idea Money skutkuje szybką wpłatą zaległości wynikających z faktur. Pozwala oszczędzić to czas i koszty ponoszone m.in. w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową.
WINDYKACJA TERENOWA
Windykacja terenowa to działania stanowiące uzupełnienie windykacji polubownej. Jej celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia dalszych czynności windykacyjnych. Zakres prac dostosowany jest do konkretnej sytuacji między przedsiębiorcą a dłużnikiem. Windykację terenową prowadzi grupa terenowych negocjatorów z doświadczeniem. Dzięki temu zlecenie realizowane jest profesjonalnie, pozwalając odzyskać należności w ramach kolejnych kroków.

Kontakt | Porozmawiaj z nami

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam informacje o sobie lub zamów rozmowę telefoniczną

Skontaktuj się z nami