Władze Spółki

Krzysztof Florczak – Prezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej

Piotr Miałkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kempny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
dr Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Wojtacha – Członek Rady Nadzorczej