Zmiany w 2019 roku - ważne kwoty i daty. Przedsiębiorco, sprawdź, czy pamiętasz!

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy w 2019 roku? Jakie zmiany czekają Ciebie i Twoją firmę, jeśli chodzi o podatki i zapisy prawne? Czy pamiętasz o wszystkich nowych możliwościach? Sprawdź naszą listę i upewnij się, że trzymasz rękę na pulsie.

Zmiany w 2019 roku - ważne kwoty i daty. Przedsiębiorco, sprawdź, czy pamiętasz!

Małe podatki…

 • 5,135 mln zł – tyle w tym roku wyniesie limit przychodów małego podatnika
 • 214 tys. zł – tyle wynosi maksymalna kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
 • 1 069 875 – tyle wynosi maksymalna kwota przychodów w 2019 roku, jeśli w 2020 chcesz skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • 8,559 mln zł – tyle wynosi limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, od którego obowiązują pełne księgi

Faktury i terminy płatności

 • 90 dni – od 1 stycznia 2019 r. po tym terminie od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze wierzytelność uznaje się za nieściągalną

Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy szybciej będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć VAT należny, natomiast dłużnicy będą musieli wcześniejszej niż obecnie dokonać korekty odliczonego VAT.

Nie chcesz czekać na pieniądze z faktur?

Teraz nie musisz! Wystarczy, że skorzystasz z naszych rozwiązań, prześlesz nam swoje faktury, a my natychmiast przelejemy Ci pieniądze z faktur na konto.

Poznaj szczegóły >>

Kary i mandaty ze skarbowego kodeksu karnego

 • 22 500 zł - maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym
 • 4 500 zł - maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym
 • 750 zł - 21.600.000 zł – minimalna i maksymalna wysokość kary grzywny za przestępstwo określone w art. 56 § 1 Kks (Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych (…))
 • 225 zł – 45 000 zł –kara grzywny za przestępstwo określone w art. 56 § 3 i § 4 Kks

Aby wymierzyć sprawcy czynu zabronionego grzywnę za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, koniecznym jest udowodnienie temu sprawcy winy. Zasadą jest, że przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe można popełnić wyłącznie umyślnie - nieumyślnie jedynie wtedy, gdy Kodeks karny skarbowy tak stanowi.

Co wolno przedsiębiorcy… od 2019 roku

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące rozliczeń, składek, podatków czy sposobu prowadzenia dokumentacji, część z nich przyjęta została z uznaniem, a część zakwalifikowała się jako zmiany „na gorsze”.

Wśród zmian dobrze ocenianych przez przedsiębiorców znalazły się:

 • możliwość wyliczania składek ZUS w zależności od przychodu (przy limicie przychodu 63 000 zł netto w skali roku) - doskonałe rozwiązanie dla zarabiających mniej
 • możliwość rozliczenia wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci w kosztach działalności 
 • możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji pracowniczej, w tym akt pracowniczych. Skrócił się również czas przechowywania papierowych dokumentów pracowniczych z 50 do 10 lat
 • możliwość jednorazowego rozliczenia straty, której wartość nie przekracza 5 mln złotych (jeśli strata wygenerowana została w 2019 r.
 • zmiany w rozliczaniu kryptowalut. Od 2019 roku wszystkie przychody osiągnięte z tytułu handlu wirtualnymi walutami należy zaliczać do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu

Wśród zmian źle ocenianych przez przedsiębiorców znalazły się:

 • zmiana sposobu rozliczania samochodów w działalności gospodarczej. Od 2019 r. większość podatników może rozliczyć 75% kosztów związanych z pojazdem, a jeśli użytkują własne pojazdy prywatne do celów działalności, jedynie 20% kosztów. Zmianie uległ także limit amortyzacji przy samochodów osobowych z 20 000 EUR do 150 000 zł.
 • zmiana dotycząca rozliczania leasingu pojazdów w PIT (36%) oraz kilometrówki (33%)
 • konieczność przerejestrowania w ZUS, aby skorzystać z możliwości opłacania składek od przychodu, w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia

 

Szukasz informacji o faktoringu? Przeczytaj i zostań ekspertem!

Jesteśmy cyklicznie nagradzani

Image

Masz firmę? Chciałbyś ją rozwijać, ale długie terminy płatności na fakturach sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy nie tylko na uregulowanie stałych zobowiązań, ale także na inwestycje w innowacje i realizację Twoich planów?

Mamy rozwiązanie dla Ciebie. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swojej firmie i wspólnie wybierzemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.